Jumat, 11 Maret 2011

SIKSAAN ORANG BERILMU

"Firman AllAH ta'ala; "Dan Bacakanlah kepada Mereka berita orang Yang telah kami berikan kepadanya ayat ayat kami (pengetahuan tentang isi Al KITAB),
kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat ayat itu, lalu ia diikuti oleh syetan (sampai ia tergoda) Maka jadilah ia termasuk orang orang yang sesat." (QS Al A'raf 175-176)

" Umar ra, berkata; "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara hal yg aku khawatirkan terhadap umat ini adalah orang munafik yang Alim'.
mereka bertanya, 'Bagaimana orang Munafik yang Alim,? Dia berkata, Alim dalam lidahnya dan bodoh dalam Hatinya.,

" Rasulullah saw bersabda; "Sesungguhnya manusia yang paling erat siksaanya pada hari kiamat adalah orang alim yang AllAH tidak memberi manfaat kepadanya dengan ilmunya."

" Seorang laki laki berkata kepada Abu Hurairah ra, "Aku ingin mempelajari ilmu tetapi aku khawatir kalau aku menyia nyiakannya"
'Berkatalah Abu Hurairah, "Cukuplah disebut meninggalkan ilmu menyia nyia kannya padanya."

" Rasulullah saw,bersabda; ' Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, 'Ilmu adalah gudang, kuncinya adalah bertanya, ingat, maka
bertanyalah kalian,? Sebab Di beri pahala dalam ilmu empat Orang; 'Orang yang bertanya, 'Orang pandai, 'Orang yang mendengarkan, dan Orang yang menyintai mereka bertiga."

" Rasulullah saw bersabda; "Dan jangan sekali kali kamu belajar ilmu untuk membanggakan diri dengannya, kepada para ulama untuk berdebat dengannya kepada orang orang bodoh dan
untuk menghilangkan denganya wajah wajah manusia kepadamu, Barang siapa yang melakukan itu, Maka dia dalam Neraka"

" Rasulullah saw bersabda; "Barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu yang ada di sampingnya, maka AllAH mengendalikannya dengan kendali dari Api neraka.,

"AllAH ta'ala; berfirman; "Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui mereka lalu ingkar kepadanya, Maka laknat AllAH atas orang orang yang Ingkar." (QS Al Baqarah 89)

" Sufyan Ats-Tsauri berkata, ' Ilmu itu bersuara menuntut amal, kalau orang itu memenuhinya dia akan tinggal dan kalau tidak dia akan pergi.,

" Ibnul Mubarak berkata, Tak henti hentinya seseorang itu alim selagi dia menuntut ilmu,
Lalu apabila dia menyangka bahwa dirinya benar benar telah alim,hebat maka dia benar benar bodoh"

" Usamah bin zain berkata" Aku mendengar Rasulullah bersabda; 'Akan didatangkan seorang alim pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka,
Terburailah usus ususnya,lalu dia berkeliling dengan menyeretnya sebagaimana seekor keledai beputar membawa penggilingan,
Berkerumunlah penghuni Neraka padanya dan mereka berkata' "Mengapa Engkau ini? 'Dia berkata, "Aku telah memerintahkan kebaikan dan Aku sendiri tidak melakukannya"

" Firman AllAH ta'ala; 'Sesungguhnya orang orang munafik itu (di tempatkan) pada tingkatan paling bawah dari neraka" (QS An Nisa 145)

" Firman AllAH ta'ala; "Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat ayat Kami (Pengetahuan tentang Isi Al kitab), kemudian dia melepaskan dari pada ayat ayat itu. . . (QS Al A'raf)


"Astagfirllohal adzim, Ya AllAH, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna..,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar